GLAVEJA – grad Filipa Madžarina!

GLAVEJA – grad Filipa Madžarina!

Lokalitet se nalazi na uzvišenju Glaveja, na oko 360 m nadmorske visine, sa SZ strane Rekovca i leve strane puta prema Kragujevcu. Prvi se za ostatke od starina u Rekovcu zainteresovao M. Milićević, koji je 1876. godine zabeležio da je na brdu Glaveji, više Rekovca, bila, priča se, nekad kula Filipa Madžarina, ali sad se ne poznaje ništa osem sa severne strane put, kojim je, vele, on na kolima izlazio na Glaveju. U produžetku je…

Share
Opširnije

Kako je Goran Ostojić poginuo na Košarama

Kako je Goran Ostojić poginuo na Košarama

Pre 17 godina snage OVK, albanske vojske i NATO-a napale su rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Napad je bio silovit, iznenadio je Vojsku Jugoslavije, OVK je zauzela karaulu. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih među kojima je bio i Levčanin Goran Ostojić. U ovom tekstu vam prenosimo intervju sa Jovankom Ostojić, Goranovom majkom, koja je svom sinu posvetila svoju poslednju napisanu knjigu. Njen sin Goran Ostojić, načelnik štaba slavne 63. padobranske brigade iz Niša,…

Share
Opširnije

Putovanje Feliksa Kanica kroz Levač!

Putovanje Feliksa Kanica kroz Levač!

Zbog nevremena koje je počelo oko ponoći nisam mogao da odem, kako sam nameravao, i do 801 m visokog Iverka i Musinog groba na njemu, o kome mi je pričao pop Ilija Nikolić. Kiša koja je lila kao iz kabla pretvorila je i vrletan planinski put prema Rekovcu uduboko blato, pa nam nije ostalo ništa drugo već da se donde celih 9km probijamo koritom potoka, odnosno Pčeličke i Dulenske reke. Nekoliko seljaka je spuštalo kola…

Share
Opširnije

Milovan Spasić – lik i delo

Milovan Spasić – lik i delo

Rođen je u Rekovcu (sedištu kneževine Levač 1817. godinе). Osnovnu školu je učio u svom rodnom mestu Rekovcu gimnaziju u Sremskim Karlovcima (Karlštatu) 1836-1839. godina i Požunu 1839-1840. godine, a studira u Haleu ,Jeni i Berlinu, gde je 1843. godine promovisan za doktora filozofije. 1844. godine se vraća u Srbiju i na predlog ministarstva prosvete knez ga svojim ukazom 13 aprila iste godine prima na rad u ministarstvo i isto ministgarstvo mu stavlja u zadatak…

Share
Opširnije

Borci za Levač !

Borci za Levač !

Levač se u pisanim dokumentima prvi put pominje u Žitiju svetog Simeona – Stevana Nemanje 1183. godine, gde se ističe da je tada u borbi sa grčkim carem Isakom osvojio Levač i Belicu. Drugi pisani dokument je Hrisovulja kojom Stevan Nemanja poklanja određena dobra u Levču. Natpis se nalazi na severnom zidu u delu zvonika monastira Žiče.Po Kosovskom boju Levač se nalazi u sastavu srednjovekovne srpske države do pada Smedereva 1459. godine. Uglavnom se od…

Share
Opširnije

Da li je nebriga za kulturu nekultura?

Da li je nebriga za kulturu nekultura?

Pitanje koje samoj sebi postavljam – Narodni muzej, najvažnija naša kulturna istitucija osnovana još 1844. godine ne radi već 12 godina. Putujući po Evropi rado posećujem muzeje i svaki put isti osećaj, generacije naših mladih ali i stranih turista nije videlo najreprezentativnija dela srpske umetnosti. Ista sudbina zadesila je i Muzej savremene umetnosti meni mnogo draži, osim par izložbi ni ja nisam imala prilike da ga posetim, o nekim slikama znam samo na osnovu reprodukcija….

Share
Opširnije