Život na papiru

Život na papiru

Život je mnogo jednostavan, kao i svi procesi koji ga čine.  Imamo dva izbora, a to su: da budemo ono što jesmo – časni, i tako ga živimo ili da budemo ono što nismo – nečasni, zbog društva koji nas okružuje, kako bi prisvojili nešto što nam ne pripada na uštrb onih koji to zaslužuju.   Smatram da u životu treba govoriti delima a ne rečima, jer mnogi govore jedno a rade drugo. Ne možemo…

Share
Opširnije

Bajka!

Bajka!

Srbija je jedna od onih zemalja gde su rezultati tranzicije nezadovoljavajući u kojoj je tranzicija imala i još uvek ima konfliktan karakter i za ogromnu većinu radnika socijalno neprihvatljivu i egzistencijalno neodrživu kategoriju. Za ovaj zaključak odgovornost snose svi akteri. Manjina bogatih i većina siromašnih biće finale ove lude tranzicije.

Share
Opširnije

Rekovac: „Na svoju ruku“ – sećanja Žikice Simića

Rekovac: „Na svoju ruku“ – sećanja Žikice Simića

„I tako plovimo sve dalje, kao čamci protiv matice, bez prestanka nošeni u prošlost.“ Završna rečenica romana Veliki Getsbi. Stavio sam je na početak ovog teksta koji je šetnja stazom uspomena. Vraćajući se u najdalju prošlost pronašao sam sebe kako sedim ispred kompjuterskog ekrana i kucam tekst koji sledi: Evo nas u Rekovcu pet godina posle Drugog rata. Mala srpska kasaba izgubljena u prostoru i vremenu. Dvadesete pet kilometara do Jagodine, koja se u to…

Share
Opširnije

Levač – demografska crna rupa!

Levač – demografska crna rupa!

Na osnovu kompleksnih i modifikovanih indikatora, vršeno je poređenje, kako nerazvijenih lokalnih teritorijalnih jedinica međusobno tako i poređenje sa republičkim prosekom. Dati su osnovni ciljevi i strateške mere za razvoj naselja na ovim područjima, uz predlog aktiviranja i valorizovanja njihovih prostornih potencijala. Osnovna usmerenja u tom pravcu definisana su kroz strateška regionalna dokumenta Srbije i kroz regionalnu politiku Evropske unije. Presudni uticaj na regionalni i urbani razvoj Srbije imala je ubrzana industrijalizacija posle Drugog svetskog…

Share
Opširnije

Kako je Levač dotakao dno

Kako je Levač dotakao dno

U jugoistočnom delu Šumadije, na istočnim padinama Gledićkih planina čija se teritorija graniči sa teritorijama Trstenika , Jagodine, Kragujevca i Kraljeva leži živopisni Levač. Udaljen od glavnih komunikacionih puteva, železnice i aerodroma, tržnih centara i industrijskih postrojenja… Levač je oduvek bio nerazvijeno područje, a danas je dotakao dno u demografskom, kulturnom, ekonomskom, privrednom i svakom drugom pogledu. Kao što je rekao Fridrih Niče u Levču je i „Bog umro“. Levač je već crna rupa Srbije…

Share
Opširnije

Rezon: Da li smo digli ruke od Levča?

Rezon: Da li smo digli ruke od Levča?

U Levču više nemaš na koga da se osloniš i nemaš kome da veruješ. Svi su digli ruke i predali su se. Ne postoji više ni jedna tema u ovoj opštini da natera dvadeset ljudi da izađe na ulicu oko bilo čega. Dobro je da smo živi, dobro je da nismo potpuno poludeli. Ne znam da li je Levač u poslednjih sto godina izgledao gore nego što danas izgleda. Po prvi put nemamo nikakvu poziciju…

Share
Opširnije

Levački aforizmi – novo

Levački aforizmi – novo

Radovana Radojkovića nije udarilo sunce u glavu, iako mu se često pada u nesvest kad dođe u svoj rodni Levač. Dok ispija kafu na terasi svoje kuće, pred očima mu je panorama Rekovca, a britkim perom povlači liniju na horizontu. 1. Kad uvene ruža, doći ću ! Laž je bila drastična, jer ružu koju mi je dala, bila je plastična. 2. Levačka pretnja danas je veoma česta – Kada te budem udario ima da te…

Share
Opširnije
1 2