Prikaze na snegu

Prikaze na snegu

Beše se završio onaj rat protiv fašista. Narod je počeo pomalo da se vraća u normalan život. Doduše, još su carevale nemaština i glad, ali ipak, ljudi počeše da se osmehuju, da se šale, da se sakupljaju na mobe i veselja, da se ispomažu i obnavljaju porušeno. Na jednoj mobi u selu Belušiću beše mladi Miloš Radovanović. Tu je došao sa sestrom i bratom; dok oni rade, on da se igra sa ostalim dečacima. Napolju…

Share
Opširnije

Priviđenje u Velikoj Kruševici

Priviđenje u Velikoj Kruševici

Hladna zimska noć navaljuje na prozor, a u sobi mog domaćina Petra Radenkovića „smederevac“ zagreva i telo i dušu. Petar me ponudi rakijom i reče: Sad ću da ti ispričam nekoliko priča o tim stvarima što te interesuju. Oktobra 1967. u nedelju, spremao sam se da idem u lov. Moja majka poče da viče: – Kakav lov, bolje da oberemo kukuruz, svi obraše samo naše ostade u polju! Kud ću, šta ću, upregnem krave u…

Share
Opširnije