Narodni heroj Miloje Milojević

Narodni heroj Miloje Milojević

General Miloje Milojević, rođen 1912. godine, iz Ursula. Nosilac „Spomenice 1941.“ i drugi živi narodni heroj, posle Lekovića. Narodnim herojem proglašen 6. septembra 1942. godine. Dobitnik je najvišeg ordena „Legije časti“ od Francuske. Levčani, od prvih doseljenika na ovu teritoriju, kao i u granicama koje je imao Levač kada ga je Nemanja prisajedinio srpskoj državi i kasnije, sve do današnjih dana, sa 32 naseljena mesta, hrabrošću i dostojanstvom u borbi za slobodu, pisali su istoriju…

Share
Opširnije