Bunkeri na Kupresu

Na brdu Kupres iznad Rekovca se nalazi kompleks objekata, od kojih su danas ostala sačuvana dva podzemna bunkera sa rampom za prilaz i jedna „puškarnica“ kružnog („bunarastog“) oblika, sa dva otvora za dejstvovanje vatrenim oružjem.
Podzemni bunkeri sa rampom za prilaz i puškarnica

Bunkere su podigli Nemci nakon marta 1943. godine, gde su smestili jaku radio stanicu, koja je kontrolisala letove nemačke avijacije. Objekti su bili zaštićeni bodljikavom žicom i minskim poljima, a čuvali su ih vojnici Vermahta. Ovu radio stanicu je opsluživalo 13-14 vojnika i jedna kuvarica, takođe Nemica. Oni nisu učestvovali u operacijama, već im je jedina dužnost bila obezbeđivanje ovog kompleksa.

U avgustu 1944. godine je ova radio stanica trebala biti premeštena u Topolu i za tu akciju su Nemci od sreskog načelnika zatražili pomoć u vidu 50 zaprega za prenos materijala. One su obezbeđene, a sreski načelnik i komandir Srpske dobrovoljačke straže su odredili svoje ljude kao pratnju. Međutim, ovo ljudstvo je iskoristilo povoljan trenutak i razoružalo nemačke vojnike na Kupresu iznad Rekovca. Zaplenjeno oružje i municija su podeljeni četničkim jedinicama 12. septembra 1944. godine.

Ovo mesto se pominje u pojedinim ravnogorskim dokumentima. U dopisu od 11. septembra 1944. godine, govori se o „zarobljenicima sa Kupresa“, koje je trebalo sprovesti u koncentracioni logor, gde će ih čuvati ljudstvo određeno iz Komande sreza. Narednog dana je u jednom dopisu naređeno komandantu sreza Levačkog da se smesta pohvataju lica koja su učestvovala u razoružavanju Nemaca na Kupresu i koja su svojevoljno prisvojila opremu i odnela svojim kućama, jer je tim činom prekršena naredba Ministarstva Vojnog, kojim je predviđeno da je pljačka najstrožije zabranjena.

Zanimljivo je napomenuti da su na susednom brdu Glaveji ravnogorske jedinice imale svoje stražarsko mesto, u periodu dok su se Nemci nalazili u bunkerima na Kupresu, kada su mogli doslovno i vizuelno da komuniciraju.

I u izveštajima Srpske državne straže se nalazi podatak, da se 4. jula 1944. godine oko 22 časa sa ovog mesta začula pucnjava, zatim jedan polurafal iz mitraljeza, a potom i jedna bomba. Smatra se da je jedna komunistička trojka izvršila napad na 6 nemačkih vojnika i radio stanicu, u cilju stvaranja zabune kod stanovništva u Rekovcu. Ovom prilikom je ranjen jedan nemački vojnik u ruku.

Pripremio ALEKSANDAR RISTIĆ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *