Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom

Unaprediće već uveden sistem za upravljanje lokalnom javnom imovinom

Opština Topola realizovaće projekat pod nazivom „Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom“ u okviru kojeg će se obaviti geodetsko snimanje podzemnih vodova i njihov upis u katastar nepokretnosti.

Ukupna vrednost projekta, koji se realizuje u okviru programa Evropske unije „Razmena pet“, je 206 hiljada evra.

Partneri su Razvojni biznis centar Kragujevac i opštine Topola, Rekovac i Lapovo koji su od Evropske unije za realizaciju ovog projekta dobili oko 165 hiljada evra.

Zahvaljujući projektu „Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom“, opštine Topola i Rekovac unaprediće već uveden sistem za upravljanje lokalnom javnom imovinom, dok će opština Lapovo prvi put uvesti ovaj sistem.

Realizacijom projekta u Topoli i Rekovcu biće poboljšane, a u Lapovu uspostavljene organizacione i administrativne strukture i interne procedure za upravljanje imovinom.

Takođe, biće omogućeno da se razviju informaciono komunikacioni kapaciteti i uspostavi, odnosno unapredi finansijska evidencija javne imovine.

Kao krajnji rezultat projekta, lokalna javna imovina biće popisana, evidentirana i registrovana kao javna svojina lokalnih samouprava.

U okviru projekta biće realizovan program obuke zaposlenih kako bi se dobili stručni kadrovi za upravljanje imovinom.

Kroz obuku će proći najmanje 20 opštinskih i službenika lokalnih javnih preduzeća.

Biće obezbeđena i instalirana savremena informatička oprema u svakoj opštini, kao i softver za efikasno upravljanje imovinom.

Za 500 nepokretnosti i 220 kilometara komunalne podzemne infrastrukture, tačnije podzemnih vodova, podaci će biti analizirani, obrađeni i uneti u bazu podataka.

To podrazumeva da će biti sprovedena geodetska istraživanja za određene prioritetne nepokretnosti i to 35 nadzemnih nepokretnosti i podzemne infrastrukture.

Takođe, biće pripremljena tehnička dokumentacija za legalizaciju planiranih nepokretnosti.

 ZORICA SAVIĆ RANKOVIĆ/RTK

Kontakt