EKOLOŠKA BOMBA: Deponija na putu Rekovac-Ursule

Gorući problem opštine Rekovac je taj što se celokupan komunalni otpad i dalje izvozi na nesanitarnu deponiju koja se nalazi u selu Ursulu i koja je neorganizovana u tehničkom i tehnološkom smislu, i prava je ekološka i higijenska bomba, koja preti da ugrozi Levač.

Ovo ekološko pitanje treba što hitnije rešiti, jer je Levač nadaleko poznat po prirodi, njenim lepotama i mnogim kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima.

Sporazum o međuopštinskoj saradnji na realizaciji regionalnog projekta „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ potpisan je još 2015. godine, a potpisnici ovog sporazuma su: Grad Kragujevac i Opštine Aranđelovac, Topola, Knić i Rekovac.

Ovim sporazumom predviđena je izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom sa kojim bi bili
usaglašeni lokalni planovi opština potpisnica.

Koliko je stvar ozbiljna govori činjenica da se deponija u Ursulu nalazi pored samog puta i prostire na površini od oko 8700 metara kvadratnih.

 često na njoj možemo sresti sakupljače sekundarnih sirovina koji razdvajaju metale i plastiku iz komunalng otpada koji se ovde dovozi svakodnevno. Ova deponija ujedno predstavlja i leglo zaraze, jer na njoj nalazimo napuštene ili bačene pse i mačke, kao i ostatke od klanja kojima se ove životinje hrane.

-Zakazivao sam 20 sastanaka do sada na temu divlje deponije, ništa nije urađeno. Sanacija će sačekati da se održe izbori. To je ne daj bože, opasnost od zaraze, požara je velika. Opština nema sredstava da reši tu situaciju, svi dosadašnji pokušaji su neadekvatni i trošenje novca uzalud. Zalagao sam se da se deponija sanira, napravi reciklažno ostrvo i smeće doveze na regionalnu deponiju, ali po toni smeća je cena 50 do 70 evra. Imali smo ponudu od partnera iz Lapova da formiramo zajedničku firmu sa mešovitim vlasništvom, da se prihate radnici, dodaju još dva vozila i svako domaćinstvo da dobije kantu. Izgradnja reciklažnog ostrva i betoniranje. Smeće sa deponije bi se uz pomoć države sukcesivno izvozilo. Zakazao sam se sednicu, ali kažu opštinski pravnici da ne može da se održi jer je raspuštena SO, kaže predsednik lokalnog Saveta za ekologiju i životnu sredinu Zoran Radoičić za portal centralmedia.rs

Iz novog Prostornog plana Opštine Rekovac:
U Glavi II PLANSKA REŠENjA PROSTORNOG RAZVOJA, u odeljku II 6.
Prostorni razvoj saobraćaja i infrastrukturnih sistema i povezivanje sa regionalnim infrastrukturnim mrežama, pododeljak Komunalna infrastruktura, Deponija menja se ceo pododeljak i glasi:
„Deponija opštine Rekovac se nalazi na lokalitetu „Valoge“, sa desne strane puta Rekovac-Ursule, na udaljenosti oko 2 km od centra Opštine. Deponija na ovoj lokaciji se koristi više od 20 godina, a njena trenutna raspoloživa površina iznosi 1,1 ha. Svrstana je u kategoriju K3 – zvanične deponije-smetlišta koja se može koristiti još 5 godina, pod uslovom da se prethodno izvrši njena sanacija sa minimalnim merama zaštite. Radovi predviđeni za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju deponije su podeljene u tri faze. Prva faza podrazumeva sanaciju postojećeg stanja (deratizacija, gašenje požara, formiranje pravilnog tela deponije, formiranje obodnog makadamskog puta itd.). U drugoj fazi je planirano organizovano deponovanje otpada do zatvaranja (formiranje prijemno-otpremne zone, zone budućeg deponovanja i separacije). U poslednjoj, trećoj fazi je planirana etapa tehničke i biološke rekultivacije deponije.
Pored „zvanične“ nesanitarne deponije u Opštini su identifikovane brojne divlje deponije. Veliki ekološki i zdravstveni problem pravi animalni otpad koji završava na smetlištima. Opština je deponovanje smeća u dugoročnom periodu rešila kroz učešće u otvaranju regionalne deponije. Opštine Rekovac, Aranđelovac i Knić i Grad Kragujevac potpisali su Sporazum o zainteresovanosti za uspostavljanje saradnje u cilju utvrđivanja zajedničkog interesa za obavljanje komunalne delatnosti – upravljanja otpadom. To bi doprinelo trajnom rešenju odlaganja otpada sa teritorija opština regiona, a deponija je predvđena na teritoriji opštine Kragujevac. Reciklažno dvorište je planirano u samom Rekovcu, na lokaciji određenoj urbanističkom dokumentacijom.“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *