Javna rasprava LSRR LAG Levač 2020–2023

Lokalna akciona grupa Levač pripremila je predlog Lokalne strategiju ruralnog razvoja za period 2020 – 2023. Teritorija koju pokriva LAG i za koju se pripremila strategija razvoja obuhvata celokupnu teritoriju opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca, a to su sela Dulene, Velike Pčelice, Gornja Sabanta, Velika Sugubina i Donja Sabanta. To će biti strateški dokument razvoja, u skladu sa kojim će se planirati i realizovati projekti vezani održivi ruralni razvoj u skladu sa LEADER principima EU.

Izrada LSRR je nastavak započetih aktivnosti na formiranju lokalne akcione grupe i jedan od koraka u pripremi lokalne zajednice i administracije, kako bi kasnije bili spremni da apliciraju za LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

Ovim putem pozivamo predstavnike poslovnog i javnog sektora, mlade, predstavnike NVO, udruženja žena, stariju populaciju i druge članove lokalne zajednice sa navedene teritorije koju pokriva LAG Levač, da daju komentare i predloge na dokument strategije, putem elektronske pošte na: levaclag@gmail.com. Po okončanju postupka javne rasprave, LAG Levač analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi. Javna rasprava sprovodi se do 28.10.2020. godine.

Grupa za planiranje

Lokalna Akciona Grupa Levač

Dokument „LOKALNA STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA LAG LEVAČ 2020. – 2023.“ u prilogu:

LSRR LAG Levač 2020 2023

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *