Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 180.000, 00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.Poseban_konkurs_otvoren_je_za_Rome_i_osobe_sa_invaliditetom

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

  • prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapoljavanje
  • završilo obuku iz preduzetništva u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije
  • izmirilo ranije obaveze prema Nacionalnoj službi
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

  • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva
  • za obavljanje delatnosti za koje je utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja
  • za osnivanje udruženja
  • ako je ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje
  • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa najmanje 12 meseci, počev od dana početka obavljanja delatnosti.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Dokumentacija se predaje lično ili poštom nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ, u dva primerka.

Rok za podnošenje prijava je 10.04.2017. godine

Korisni linkovi: DOKUMENTACIJA ZA JAVNI POZIV

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *