Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA REKOVAC raspisuju JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2022. GODINI.

Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U stručnu praksu se uključuju nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina Ispostave Rekovac, koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Stručna praksa sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Opština Rekovac finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci, a Nacionalna služba pruža tehničku podršku u realizaciji mere.

Informacije o meri stručne prakse mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijali Jagodina Ispostavi Rekovac, opštini Rekovac, ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine Rekovac.

Javni poziv će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe, oglasnoj tabli Nacionalne službe Ispostave Rekovac i sajtu opštine Rekovac.

Javni poziv je otvoren od 11.04.2022. godine do 19.04.2022. godine.

Opširnije na linku ispod:

Javni_poziv_RE_stručna_praksa_2022_2

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *