Ne razmišljajte o otpadu, nego o proizvodu

Da se otpad može pretvoriti u nov proizvod, a samim tim i unovčiti, pokazuje sve veći broj operatera koji recikliraju otpadne materijale. Ovaj princip je naširoko poznat kao cirkularna ekonomija koji za cilj ima da obnovi i očuva celokupni ekosistem planete, stalnim inoviranjem i promenama navika društava. 

Vodeći se ovim principom Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju u saradnji sa Mladim poljoprivrednicima Srbije realizuje projekat „Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede“.

Za razliku od linearne ekonomije koja neprekidno troši prirodne resurse planete, a jedino vraća otpad, cirkularna ekonomija se zasniva na korišćenju otpada kao sirovine za proizvodnju novih proizvoda, bez upotrebe prirodnih resursa. Proizvodi koji su nastali primenom cirkularne ekonomije, dizajnirani su tako da mogu lako da se ponovo upotrebe, rastave, poprave ili recikliraju. Pri tome se u proizvodnji koriste obnovljivi izvori energije.

Količina plastičnog otpada koji nastaje poljoprivrednom aktivnošću nije zanemarljiva, pa je vrlo bitno podići svest svih poljoprivrednika šta da rade sa svojim crevima za navodnjavanje, folijama za sadnju i plastenike koja bi odbacili, a da time ne ugroze životnu sredinu.

S obzirom na to da ovaj plastičan otpad ima veliku reciklabilnu moć i da ga ima u velikim količinama, planiramo da u okviru Projekta edukujemo poljoprivrednike i đake iz poljoprivrednih srednjih škola kako da primene model u kom se otpad reciklira, kao i da ih povežemo sa operaterima koji bi plastičan otpad iz poljoprivrede reciklirali i vraćali ih na tržište kao sirovine za nove proizvode.


Od 2000. do danas, Evropska Unijadonirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladinai sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *