Obaveštenje Lovačkog udruženja „Levač“ iz Rekovca

Upravni odbor Udruženja na sednici od 26.08.2020. godine doneo je ODLUKU o početku lova na fazane i zečeve. Fazani će se loviti: 25. oktobra, 1., 8., 15., 22., 29, novembra, kao i 6. decembra 2020. godine.

Zečevi će se loviti : 1., i 8., novembra 2020. godine.

Komercijalni lov obavljaće se po kalendaru za pojedine vrste divljači.

Ulazak gosta u lovište u lovu na sitnu divljač naplaćuje se 1.500 dinara.

Dozvole za lov sitne divljači izdavaće se sredom i četvrtkom od 8 do 13 časova.

U toku lova će se kontinuirano sagledavati uočeno brojno stanje divljači, kao i ostvareni odstrel, i na osnovu tih pokazatelja, kao i plana odstrela korigovati broj lovnih dana na određene vrste lovne divljači.

Grupni lov na divlje svinje organizovaće se 5., 12., 13., 19., 20., 26. i 27. decembra 2020. godine, a zatim subotom i nedeljom u januaru 2021. godine do ispunjenja šlana odstrela. Svih navedenih lovnih dana loviće se u planinskom delu lovišta. Ukoliko se stvore uslovi lov se može odvijati u nizijskom delu lovišta, navedenim danima, ( Ratković, Cikot, Ursule, Vukmanovac, Loćika, Bajić) ali se istovremeno neće loviti u planinskom delu. Učešće u lovu naplaćuje se u iznosu od 200 dinara po lovcu – članu udruženja, i 1.000 dinara za goste.

Podsećamo Vas na obavezu nošenja potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole za lov (lovna i članska karta, oružni list i dokumentacija za psa koji se koristi u lovu ) kao i lične karte.

U lov se polazi sa zbornih mesta i na ista posle lova vraća, gde se evidentira ulov i prikupljaju podaci za izveštaj o izvršenom lovu.

Vođa grupe lovaca odgovara za sve nepravilnosti vezane za lov, što i potpisuje prilikom preuzimanja dozvole.
Lov na sitnu divnjač traje od 7 do 14 časova, a na divlje svinje od 8 do 14 časova.

Podsećamo vas da je u toku lov na srne i lanad i da se dozvole mogu uzeti četvrtkom i petkom u kancelariji udruženja. Lov se odvija isključivo uz pratnju stručne službe udruženja.

Molimo Vas da poštujete mere BEZBEDNOSTI u vreme trajanja lova, kao i prilikom okupljanja lovaca .

Dužni ste da posedujete odgovarajuća obeležja za sebe a i za psa koga koristite u lovu, kao i municiju odgovarajuće veličine za lov sitne divljači. Lov divljih svinja nije dozvoljen upotrebom sačmene municije, kao i kalibrom manjim od 7 mm za olučene cevi. Ukoliko lovac ne bude posedovao odgovarajuća obeležja, oružje i municiju, neće moći da lovi, što će mu biti saopšteno na zbornom mestu.

U obavezi ste da preuzmete lovne karte i izmirite sve obaveze prema udruženju (isplata izvršenog odstrela) do 15.10.2020. godine.

Lovačko udruženje „Levač“
R E K O V A C

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *