ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија

Општина Рековац

Општинска управа

Одељење за привреду и одрживи развој

Рековац

На основу члана 10. став 1. а у вези члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/04, 36/09), надлежни орган за послове праћења стања животне средине  општине Рековац даје следеће:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Надлежни орган за послове праћења стања животне средине општине Рековац на захтев носиоца пројекта ,,ОMEGA AGRO GROUP” д.о.о., улица Трнска 25, Београд (Врачар) спровеo је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „ИЗГРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ ЗА СKЛАДИШТЕЊЕ СВЕЖЕГ ВОЋА” на катастарској парцели број 305/3 КО Цикот,  на територији општине Рековац.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ и утврђене су мере заштите.

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да увид у донето Решење могу извршити у просторијама Општинске управе Рековац, Светозара Марковића број 2, канцеларија број 3, као и на службеном сајту општине Рековац  www.rekovac.rs,  сваког радног дана од  07-15, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *