Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja iz sektora prehrambene industrije

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja raspisuje Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja, koji je sastavni deo projekta ’’Podrška unapređenju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga’’ koji finansira Vlada Norveške, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru projekta  “Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Srbija“.

Opšti cilj

–    Doprinos povoljnom društveno-ekonomskom razvoju na teritoriji Pomoravskog okruga

Specifični cilj

–    Stvaranje mogućnosti za povećanje konkurentnosti privrednih subjekata i podsticanje zapošljavanja mladih, žena i ugroženih grupa sa teritorije Pomoravskog okruga

Program podrške razvoju poslovanja se sastoji od finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima, mikro i malim preduzećima iz sektora prehrambene industrije, a podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava, pružanje stručne podrške, profesionalnih usluga i dodatnu edukaciju u cilju unapređenja poslovanja, zapošljavanja radnika, povećanja konkurentnosti i boljeg pozicioniranja na tržištu.

Raspoloživa finansijska sredstva

Ukupan budžet Programa iznosi 40.000 USD.

Projektom će biti odabrano najmanje 10 korisnika Programa.

Finansijska podrška

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 4.000 USD u dinarskoj protivvrednosti za:

 • nabavku opreme i/ili
 • nabavku softvera  i/ili
 • implementaciju relevantnih standarda i/ili
 • sertifikaciju

Nefinansijska podrška

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na nefinansijsku podršku kroz:

 • uslugu mentoringa
 • sertifikovanu obuku “Izrada biznis plana“
 • sertifikovanu obuku “Finansijsko upravljanje“
 • sertifikovanu obuku “Učešće MSP u javnim nabavkama“
 • konsultantsku podršku iz oblasti bezbednosti hrane i standardizacije
 • konsultantsku podršku iz oblasti marketinga, dizajna i brendiranja

Uslovi Programa

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 1.01.2018. godine, i zadovoljavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani i obavljaju delatnost na teritoriji jedne od sledećih opština: Paraćin, Ćuprija, Despotovac, Rekovac
 • da posluju u sektoru prehrambene industrije
 • da je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
 • da su u većinskom privatnom i domaćem vlasništvu
 • da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov
 • da poseduju poslovne prostorije ili imaju važeći ugovor o zakupu zaključen najranije do 31.12.2023. godine
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • da računi korisnika u banci nisu bili blokirani zbog nepokrivenih obaveza u periodu dužem od 40 dana u toku godine od datuma osnivanja
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • da privrednom subjektu nije izrečena ni trajna, ni privremena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti od datuma osnivanja
 • da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava po osnovu rada,krivična dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
 • da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici prethodno nisu bili osnivači i vlasnici privrednog subjekta
 • da nisu u grupi povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. Zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15)
 • da osnivač/osnivači i /ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta
 • da su statusne promene, promene šifre delatnosti, promene osnivača i promene zastupnika privrednog subjekta izvršene pre oglašavanja Javnog poziva

Način prijavljivanja i rok za dostavljanje prijava

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose elektronskim putem na e-mejl adresu sme@redasp.rs sa naznakom “Prijava za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja“. Prijave podnete putem pošte ili lično neće biti uzete u razmatranje.

Ukupna veličina elektronske prijave ne sme da premaši 15 MB. Ukoliko je prijava veća od 15 MB, dokumente treba poslati u više mejlova, pri čemu nijedan pojedinačan mejl ne treba da pređe prag od 15 MB. Svaki mejl treba numerisati u polju za predmet poruke (e-mail subject).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16. decembar 2020. godine.

Konkursnu dokumentaciju preuzmite na sledećem linku: http://www.redasp.rs/vesti/otvoren-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-poslovanja-iz-sektora-prehrambene-industrije.a791.html

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *