Saopštenje OO SPS Rekovac povodom geoloških istraživanja litijuma u Levču

Zbog velike uznemirenosti i nesigurnosti građana opštine Rekovac izazvanih aktivnostima kompanije Balkan istraživanja doo Beograd, a koje se odnose na vršenje geoloških istraživanja litijuma na teritoriji opštine Rekovac, opštinski odbor SPS Rekovac, kao odgovorni politički faktor kome je deo građana opštine ukazao poverenje na prethodnim izborima, smatra za neophodnim da se aktivno uključi i stane na stranu građana opštine Rekovac, koji vekovima žive na ovom prostoru i koji su vidno uznemireni i uplašeni ovih dana.

Prema podacima do kojih smo došli, navedena kompanija ima dozvolu za istraživanje litijuma na površini od 99,36 km2, što čini gotovo trećinu površine opštine Rekovac. I posle godina dana od dešavanja i protesta građana u selu Dragovu, niko od nadležnih institucija se nije pojavio pred građanima naše opštine da im se obrati i objasni sve aspekte vezane za istraživanje i ekploataciju litijuma.

Ovih dana našom opštinom defiluju nepoznati ljudi u crnim džipovima, dolaze teške mašine u selo Sibnica, priprema se teren za izvođenje radova, bez ikakvih obaveštenja od strane nadležnih institucija, što je dodatno uznemirilo i uplašilo naše građane.

Svedoci smo, kao nikada do sada, jednog neviđenog pritiska i izazivanja straha i nesigurnosti kod svih građana opštine Rekovac.

Iako smo politička stranka i učesnik u lokalnoj skupštini, preko naših odbornika, više puta do sada postavljali pitanja i tražili odgovore i objašnjenja, vezana za istraživanja litijuma na našem prostoru, do danas nismo od nadležnih institucija dobili nikakav zvaničan  odgovor i objašnjenje.

Jedine informacije koje smo dobijali bile su od strane naših ekoloških udruženja, građana i sredstava informisanja.

Prema našem saznanju, nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike izdalo je više dozvola za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja na teritotoriji opštine Rekovac kompaniji Balkan istraživanja doo Beograd, a na osnovu dostavljenog Projekta primenjenih geoloških istraživanja mineralizacije Bora, Litijuma i prateće asocijacije  elemenata na području Ursula za period 2021-2024. godine. Imajući u vidu napred navedeno postoji evidentna nelogičnost i neslaganje između naziva projekta, rešenja Ministarstva rudarstva i energetike i naziva kompanija, gde se kao imena pojavljuju Jadar Litujum doo Beograd i Balkan istraživanja doo, što dodatno dovodi u zabludu i nesigurnost građana opštine Rekovac.

Eksperti iz oblasti rudarstva i zaštite životne sredine, na prvom mestu članovi Srpske akademije nauka, jasno su i nedvosmisleno na primeru realizacije projekta „Jadar“, koji sprovde iste kompanije kao i na području opštine Rekovac, ukazali na sve posledice koje bi realizacija projekta eksploatacije litijuma, imale na stanovništvo, zemlju, vodu, floru i faunu. Prema rečima akademika realizacija projekta eksploatacije litijuma, nedvosmisleno dovodi do masovne devastacije prostora, trajne promene karaktera predela, degradacije biodiverziteta, raseljavanje nekoliko stotina ljudi i prestanka naprednih i isplativih poljoprivrednih delatnosti.

Stavovi nauke, negativna iskustva u svetu, kao i velika zabrinutost i uznemirenost građana Levča aktuelnim dešavanjima vezanim za istraživanje i eksploataciju litujuma na teritoriji naše opštine, je obaveza i nas kao političke organizacije koja postoji i deluje na ovom prostoru, da izrazimo naše mišljenje i nedosvosmislenu podršku narodu, da se hitno obustave sve aktivnosti na istraživanju litijuma, bora i drugih pratećih elemenata i otvaranju rudnika na teritoriji opštine Rekovac.

U Rekovcu, 21.9.2022 .godine   

OO SPS Rekovac     

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *