SKGO – veran partner Opštine Rekovac

Povodom održavanja 48. skupštine Stalne konferencije gradova i opština, na adrese svih gradova i opština poslati paketi sa opremom za praćenje onlajn sastanaka, promo materijalima i publikacijama SKGO.

SKGO je mesto okupljanja lokalnih samouprava i razmatranja zajedničkih pitanja uz formulisanje i predstavljanje zajedničkih interesa. Opština Rekovac već godinama delegira predstavnike koji prolaze obuke i kurseve u organizaciji SKGO, kako bi na što bolji  način LS usvojila propise i strateška dokumenata koji odgovaraju njihovim potrebama.

Vredna donacija opštini Rekovac od strane SKGO – kamere i slušalice za vebinare i priručnici za efikasniji rad LS

Ovih dana predsednik rekovačke opštine dr Aleksandar Đođević se zahvalio Stalnoj konferenciji gradova i opština na poslatim publikacijama, koje će dosta doprineti pravilnom funkcionisanju opštinske uprave i ostalih ustanova u okviru lokalne samouprave.

Lokalne samouprave mogu računati na kvalitetne usluge koje im SKGO obezbeđuje kroz obuke, konsultacije i savetodavnu podršku, a naši članovi, partneri i šira javnost su kvalitetno i pravovremeno informisani o svim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu. 

SKGO sprovodi veliki broj programa i projekata koji finansiraju međunarodne vladine i nevladine institucije i organizacije. 

Takođe, SKGO je formirala 27 mreža profesionalaca, eksperata sa lokalnog nivoa, sa zadatkom da razmatraju i predlažu inovativna rešenja kojima će dodatno biti unapređeni položaj i rad lokalne samouprave, a u mnogim mrežama svoje članove delegirala je i OU Rekovac.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *