Strategija unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Rekovac

Skupština opštine Rekovac je na desetoj sednici dana 24.06.2021. godine usvojila Strategiju unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Rekovac za period 2021-2025.
Foto: Shutterstock

Strategija je inicirana u okviru projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja – SUPER“, koji se realizuje iz IPA pretpristupnih fondova Evropske unije.

Cilj projekta je obezbeđivanje kontinuiteta reformskih promena u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srbiji razvijanjem kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao sastavnog dela ciklusa celoživotnog učenja.

Očekivani rezultati „SUPER“ projekta su jačanje profesionalnih kapaciteta JLS za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, jačanje profesionalnih kompetencija praktičara u PU i unapređivanje legislativnog okvira za predškolsko vaspitanje u skladu sa važećim propisima.

Opšti cilj jeste unaprediti kvalitet života dece predškolskog uzrasta kroz uspostavljanje različitih programa zabavnog i edukativnog karaktera, uz uvažavanje potreba porodice i lokalne zajednice, a u cilju obrazovanja i vaspitanja dece na teritoriji opštine Rekovac.

Vrlo je važno omogućiti:
• Povećanje obuhvata sve dece uzrasta od 3 do 5,5 godina sistemom PVO grupa u programe vaspitno obrazovnog rada kroz:
– Podizanje svesti stručne i šire javnosti o značaju ranog razvoja i učenja dece i uključivanja u PVO;
– Uspostavljanje sistema prikupljanja i upravljanja podataka o deci predškolskog uzrasta i formiranje zajedničke baze podataka;
• Unapređenje kvaliteta usluga za decu predškolskog uzrasta kroz:
– Unapređivanje kompetencija zaposlenih u PVO za realizaciju kvalitetnih programa PVO;
– Proširivanje programske ponude PVO za decu i porodice;
• Veću participaciju roditelja u politikama i praksi za decu predškolskog uzrasta kroz:
– Osnaživanje roditelja za podršku PVO.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *