U okviru treninga održanog u Jagodini JASNO DEFINISANE PREPORUKE I DALJI KORACI ZA čistiji Levač, Šumadiju i Pomoravlje

Mladi poljoprivrednici Srbije su u okviru projekta „Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika?!“,organizovali dvodvnevni trening na kome su učestvovali predstavnici javnog i civilnog sektora Pomoravskog okruga koji se bave pitanjima ekologije i zaštite životne sredine.

Uvodni deo treninga bio je posvećen boljem razumevanju zakonskih okvira i propisa koji se odnose na upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla – u narodu poznatijim kao „animalni otpad“.

Posebno interesovanje učesnika bilo je primetno u delu koji se odnosio na temu upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla kategorije 3 koji dolaze iz klaničnih sistema i koji se najčešće koriste u proizvodnji hrane za životinje čija je potražnja iz godine u godinu sve veća.

Istaknuto je i to, da je Uprava za veterinu spremna da dotira deo sredstava za izgradnju međuobjekata za privremeni smeštaj uginulih životinja, a planirano je da se u Srbiji do 2024. godine stave u funkciju ukuno 10 ovakvih objekata.

Koordinator projekta Oliver Aleksić predstavio je rezultate istraživanja u oblasti upravljanja otpadom na teritoriji opštine Rekovac, kao i rezultate anketnog istraživanja u kom je učestvovalo 70 farmera sa teritorije ove opštine. Aleksić je najpre istakao važnost rešavanja problema nesanitarne deponije na koju se i dalje deponuje komunalni otpad, kao i važnost preduzetih prvih koraka opštine Rekovac, vezanih za otpočinjanje procesa izrade novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 10 godina, sa mogućnošću revidiranja na  svakih 5 godina.

Kroz diskusiju koja je pratila svaki od projektnih događaja, definisane su jasne:

PREPORUKE ZA USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC

  1. Prilikom izrade novog Lokalnog plana upravljanja otpadom, jasno definisati merljive i realno dostižne ciljeve Plana i kontinuirano sprovoditi praćenje nivoa ostvarenosti zadatih ciljeva. U izradu Plana aktivno uključiti civilni sektor i građane zainteresovane za ovu temu;
  2. Težiti većoj informisanosti građanstva o značaju reciklaže, razdvajanju reciklabilnog otpada, smanjenju količina otpada koji nastaje u domaćinstvima i odvojenom sakupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;
  3. Organizovati bar dva puta godišnje akcije sakupljanja reciklabilnih frakcija otpada na javnom mestu ili uspostaviti reciklabilno dvorište na javnoj površini;
  4. Organizovati bar dva puta godišnje prikupljanje frakcija opasnog otpada iz domaćinstava u saradnji sa ovlašćenim operaterima koji imaju dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada ( npr. na nivou mesnih zajednica sela, organizovati informisanje poljoprivrednika i preuzimanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u dogovoru sa ovlašćenim operaterom koji određenog dana dolazi i preuzima ovu vrstu otpada i izdaje potvrdu o preuzimanju – 2 ili 3 puta godišnje);
  5. Inicirati nastavak realizacije regionalnog projekta „Regionalni centar za upravljanje otpadom“, kako bi se rešio problem odlaganja otpada na nesanitarnu deponiju, priključivanjem nekom od regiona za upravljanje otpadom i uspostavio održiv sistem, izgradnjom transfer stanice u opštini;
  6. Razmotriti uspostavljanje saradnje sa susednim opštinama u cilju izgradnje međuobjekta za sakupljanje i smeštaj sporednih proizvoda životinjskog porekla i obezbediti vozilo za transport uginulih životinja koji je u nadležnosti zoohigijenske službe;
  7. Objaviti na sajtu opštine sve informacije, podatke i dokumenta koja su od javnog značaja i tiču se životne sredine, a naročito u oblasti upravljanja otpadom;
  8. Doneti odluku o sprovođenju ispitivanja korisnika o zadovoljstvu pruženom uslugom sakupljanja, transporta i odlaganja otpada, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.
  9. Kroz lokalni Program mera poljoprivredne politike uvrstiti dodatnu meru „Subvencija za osiguranje“ kroz koji bi opština subvencionisala dodatnih 30% premije, pa bi tako kombinacijom nacionalne i lokalne mere ukupni povraćaj za osiguranje iznosio 70%. Osiguravajućim društvima predložiti da pored isplate premije za nastalu štetu prilikom uginuća, pokriju i trošak zbrinjavanja uginule životinje, dok bi vlasnik neosigurane životinje ovaj trošak morao sam da plati.

USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM U POMORAVLJU MORA BITI PRIORITET.           ZAŠTITIMO ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU!

Analiza potreba i izrada preporuka za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom, sprovedena je u okviru projekta „Animalni otpad i divlje deponije – prošlost ružnih navika!?“ koje sprovodi udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije, u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.


Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *