Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog dela sajta Levackenovine.com smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole ili potpisa vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Levackenovine.com i podložno je tužbi.

Sadržaji na levackenovine.com objavljeni su u dobroj nameri i sa uverenjem da su tačni i ažurni. U tom smislu levackenovine.com korisnicima ne pruža nikakve garancije u pogledu tačnosti i ažurnosti i ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu korišćenjem sadržaja objavljenih na levackenovine.com.

Linkovi ka drugim sajtovima

levackenovine.com se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova prema drugim web stranicama. Sve sadržaje levackenovine.com koristite na sopstvenu odgovornost. levackenovine.com ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Autorska prava

Ukoliko smatrate da je levackenovine.com povrediio Vaša autorska prava, molimo Vas da nas obavestite o tome na email adresu levackenovine@gmail.com i slučaj će biti stavljen na analizu, a sporni sadržaji biti uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Zaštita privatnosti

Levackenovine.com poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca . Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Levackenovine.com neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila levackenovine.com.

Korisnicima levackenovine.com strogo je zabranjeno:

– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način

– objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

– objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane

– svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Dostupnost sajta i njegovo korišćenje

levackenovine.com će se truditi da sadržaji koje objavljuje budu uvek dostupni, međutim usled promene servera, mogućih problema kod hosting provajdera ili drugih problema i zastoja u radu sajta ne možemo garantovati stalni pristup sadržajima. levackenovine.com neće biti odgovoran za eventualne štete nastale usled nedostupnosti sistema.

Komentari

Tekstovi objavljeni u odeljku za komentarisanje predstavljaju stavove autora tekstova i ne mogu se smatrati stavom levackenovine.com.
Levackenovine.com ne odgovara za stavove iznete u ovoj rubrici.

Sankcije zbog kršenja uslova korišćenja

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Levackenovine.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Levackenovine.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Levackenovine.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Levackenovine.com.
Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti administracije sajta ili otežavanja rada portala Levackenovine.com.

Izmene uslova korišćenja

Levackenovine.com zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. levackenovine.com neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Takođe, Levackenovine.com zadržava pravo da bez obaveštenja, u bilo koje vreme, uradi sledeće:

1. da izmeni, obustavi ili prekine rad ili pristup sajtu ili bilo kog dela sajta, iz bilo kog razloga;

2. da izmeni ili promeni sajt ili bilo koji deo sajta kao i bilo koju politiku ili uslove korišćenja sajta;

3. da prekine rad sajta ili bilo kog dela sajta, ukoliko je potrebno izvršiti rutinsko i nerutinsko održavanje, ispravljanje grešaka ili druge promene.